Bjorli Høgdebasseng

Klikk for stort bilde Lesja kommune er i rute  med gjenoppbygging av bassenget etter at det vart totalskada av brann i august 2018.

Kommunen hadde som mål  for gjenoppbygging  at bassenget skulle vera klart til å takast i bruk til vinterferien, dvs. uke 8.

Magasinet er nå reingjort/desinfisert  etter byggefasen og fylt opp med vatn.

Vassprøver er teke ut og sendt laboratoriet.

Vannforsyninga er nå sikra normal magasineringskapasitet.

Vidare framdrift er at tekniske rom  med pumper og styringssystem skal vera ferdig før påske.

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374