Biblioteksøk

Bøker

Nasjonalbiblioteket er i ferd med å ferdigstille den fyrste versjonen av tenesta Biblioteksøk. Denne tenesta vil vere publikum sin inngang til dei norske biblioteka sine samlingar. Her skal publikum både finne materiale og kunne bestille materiale til nærmaste bibliotek.

 

 

Meir om tenesta her: https://bibliotekutvikling.no/ressurser/biblioteksok/

 

Biblioteksøk: https://bibsok.no/