Biblioteket er stengt!

For å førebyggje spreiing av koronaviruset er biblioteka i Lesja stengde til over påske (13.03.-13.04.).

I denne perioden tek vi ikkje imot innleveringar med unntak av fjernlån. Lånetida vil bli utvida og det blir ikkje sendt ut purremeldingar.  Hugs at de  kan låne bøker i appen BookBites.

Bokleik er òg avlyst (sjekk kalender)!