Avdemsbue best på etnisk mangfold

Klikk for stort bildeAvdemsbue inne. Fotograf: Benedikte SkarvikLandhandelen Avdemsbue på Lesja og Asko i Brumunddal gikk seirende ut av Mangfoldsprisens regionale kåring i Innlandet for å se verdien av å ha ansatte med ulik kulturell bakgrunn.

Avdemsbue får blant annet skryt for å gi innvandrerkvinner en vei inn i arbeidslivet.

- En virksomhet som dette, langt ute i distriktet, viser gode holdninger og at de er med i tiden når det gjelder mangfold og rekruttering, skriver juryen i sin begrunnelse for utmerkelsen.

Offensiv holdning

Avdemsbue er en landhandel tilknyttet Avdem Gardsysteri. En av årsakene til at butikken på Lesja nå får Mangfoldsprisen, er fordi de rekrutterer innvandrerkvinner til virksomheten. På Avdemsbue kan kvinnene benytte sin kompetanse innen mat samtidig som de får språktrening.  

- Innvandrerkvinner er en gruppe som ofte har svakere tilknytning til arbeidslivet, og hos Avdemsbue blir deres ressurser tatt i bruk på en god måte, skriver juryen.  

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på vegne av Kunnskapsdepartementet. I hvert fylke kåres det regionale vinnere, én for små virksomheter og en for mellomstore og store virksomheter. Avdemsbue vant førstnevnte kategori, mens Asko vant prisen for mellomstore og store virksomheter.

Asko får skryt for å ha en offensiv holdning i sitt arbeid med etnisk mangfold. De samarbeider med kommunen om kurs og opplæring, og har ifølge juryen en systematisk innsats for å videreutvikle sine ansatte.  

- Asko fremstiller sine ansatte med innvandrerbakgrunn med en stolthet og er opptatt av at alle skal lære språket godt, skriver juryen, som har blitt ledet av assisterende fylkesmann i Innlandet, Sigurd Tremoen.

 

Videre til nasjonal utdeling

 • Skal bærekraften i den norske velferdsstaten opprettholdes har vi ikke råd til å gå glipp av talenter, gode ideer og nødvendig arbeidskraft. Mangfold må til for at vi skal lykkes. Denne prisen går til virksomheter som har forstått dette, sier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn.

Nå går begge vinnerne i fylket videre til den nasjonale prisutdelingen i Oslo den 14. september, hvor de skal konkurrere mot tilsvarende vinnere fra alle fylker på regjeringens integreringskonferanse. Der skal det deles ut gull, sølv og bronse i hver kategori, samt «Årets Mangfoldsvirksomhet» til én av de to gullvinnerne.

 

Juryen i Region Øst

 • Assisterende fylkesmann i Innlandet, Sigurd Tremoen, 911 60 894
 • Bærum Næringsråd, Ane Mjaaseth
 • Viken fylkeskommune, Johan Edvard Grimstad
 • Innlandet fylkeskommune, Trond Carlson
 • Integreringspanelet, Luisa Arango
 • Akademikerne, Gro Paulsen
 • NAV fylke innlandet, Ragnhild Synstad
 • NAV Vestre Viken, Inger Anne Speilberg

 

 

For mer informasjon, kommentarer eller intervjuavtale med IMDi, kontakt:

IMDis pressetelefon på 917 55 351, eller epost: presse@imdi.no

Om prisen

 • Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet
 • Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet
 • De nasjonale prisene deles ut på Regjeringens integreringskonferanse 14. september
 • Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury
 • Små virksomheter regnes som virksomheter med opp til 19 ansatte
 • Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte

Kilde: IMDis pressemelding for Mangfoldsprisens regionale vinnere