Arkeologiske undersøkingar av massefangstanlegg på Verket

2005 10 03 Tuftene på Verket fangstanlegg (1) I august 2018 I august 2018 (30.7. – 17.8) skal det store fangstanlegget ved Verket (ved Slådalsvegen) undersøkast arkeologisk. Professor Brit Solli,  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har teke initiativ til undersøkingane og vil leie utgravinga.