Publisert 10.09.2018

Bruk søknadsskjema i lenka under. 

Ta kontakt med kommunen om du treng hjelp med utfylling.

Bruk skjema merka barnehageåret 2018/19.

Dei som ynskjer plass, eller ynskjer å endre tilbod, må søkje innan 1. oktober 2018.

 

Oppvekstsjefen

Publisert 07.09.2018

 

Oppstart måndag 17. september kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 10. september til telefon 61 24 42 01 eller 95 18 38 77

 

 

Publisert 05.09.2018

Ordførar Mariann Skotte er både stolt og glad over at Lesja er godkjent som Nasjonalparkkommune.

Publisert 04.09.2018

Nytt beredskapsnummer  frå og med fredag 5.okober kl.08.00 : 469 03 843

Publisert 20.07.2018

Vi har laga ei informasjonside der vi legg status og oppdatert informasjon, lenker og tips til alle i Lesja som vil ha breiband. Innhaldet er under utvikling, så send gjerne tips om informasjon du ønsker å finne der.

Send tips og ønsker (skriv gjerne Breiband i emnefeltet)

 

Publisert 08.06.2018

Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre hadde landbruksplastbefaring i veke 22. Store delar av begge bygder vart synfare.

Publisert 31.05.2018

Ordførar Mariann Skotte deltok på dei årlege bydagane i Marijampole 25. - 27. mai.  Årets arrangement var spesielt fordi Marijampole er kulturhovudstad i Litauen dette året, og fordi Litauen feirar at det er hundre år sidan landet fekk sjølvstende frå Russland og Prøyssen og fekk si eige grunnlov.

 

Publisert 16.05.2018

18. mai er det ny runde for plastinnsamling for hushaldningsplast i renovasjonsruta til NGR.

 

Plasten må leggas i eigne sekkar som kan fåast på miljøstasjonen eller på kommunehusets ekspedisjon. NGR hentar hushaldningsplastet på dei same plassane dei andre søppelsekkane vert satt. Plasten må vere rein og tørr.

 

For meir informasjon sjå:

http://ngr.no/2018/02/klart-kildesortering-husholdningsplast-norddalen/

Publisert 18.04.2018

Frå i februar har NGR tilbydd mottak av sortert hushaldningsplast.

Sekkar til plast kan hentast i ekspedisjonen på kommunehuset eller på miljøstasjonen. Henterute plast framgår av hentekalenderen som er utsendt til alle husstander og kan lesast eller lastast ned her. Neste plastinnsamlingar er torsdag 19.04.18. og fredag 18.5.18

Ellers viser vi til informasjon om ordninga i NGR sin artikkel om temaet

Publisert 16.04.2018

Luftfartstilsynet har laga eit informasjonsark om bruk av droner.