Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte for Lesja kommune

Dovrefjell nasjonalparkstyre  har vedtatt oppstart av rullering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Dovrefjellområdet.

Gjeldende forvaltningsplan er fra 2006 og siden den gang er verneområdene utvidet gjennom vern av tidligere Hjerkinn skytefelt.

Forvaltningsplanen detaljerer verneforskriften og gir føringer for behandling av søknader og forvaltning av verneområdene.

Rulleringsarbeidet er beskrevet i en egen prosjektplan, denne finnes på våre hjemmesider: https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell Vi ønsker innspill til planarbeidet og prosjektplanen. Innspill kan sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Vi arrangerer nå åpne informasjonsmøter på nett (teams) for hver kommune som har areal innenfor verneområdene på Dovrefjell. Lenker til disse møtene finner en på vår hjemmeside https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell. Innspill og konkrete problemstillinger kan også gis i disse møtene.

Vi håper at du har anledning til å bli med.

Vel møtt!

Dato
31. mai 2022
Tid
19:00 - 21:00
Sted
teams