Møte i Forvaltningsutvalget

tirsdag 31. august 2021, 19.00 - 21.30

Sted

Kommunehuset
 

Kontakt

Lesja kommune
Jakup B. Klukstads veg 32,  2665 Lesja

Tlf.: 61244100

(post): postmottak@lesja.kommune.no

URL: http://www.lesja.kommune.no

Møtesekretær forvaltningsstyret
Legg til hendelsen i din kalender