Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Avdelingsleiar Lesja bygdemuseum 474 69 393

   

Brannsjef 996 93 817

Fellestenesten

Ansatte i avdelingen Fellestenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent arkivansvarlig 941 77 540
Åse Amundgård
IKT Lærling 482 20 816
Personalsjef 909 52 160 909 52 160
Personvernombud 900 31 688 900 31 688
Konsulent Lønn- og personal 948 60 517
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialkonsulent Lønn og personal 948 36 877
Sekretær sentralbord
Konsulent
Monica Øvstedal
IKT-konsulent 453 12 215 453 12 215

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljørådgiver 917 84 800
Teknisk sjef 904 03 758 904 03 758
Ingeniør - Landmåling 480 50 214 480 50 214
Sine Gustavsen
Byggesaksbehandlar 469 36 567
Byggesakshandsamar 906 23 279
Elin Stavheim
Leder forvaltning/ planlegger 909 20 323 909 20 323
Marit Svanborg
Oppmålingskonsulent 909 23 972

Forvaltning - Teknisk Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Teknisk Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Ledende vaktmester 905 74 329
Fagarbeider/vaktmester 908 16 510
Konsulent 469 43 244
VA-operatør og vaktmester 480 95 491
VA-ingeniør 476 19 138
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Vaktmester

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 42 00
469 49 018
61 24 31 03
910 01 421
Leder Lesja helsehus 947 91 575
Jordmor/Spesialsykepleier
Fysiotrapeut 468 13 934 468 13 934
Tjenesteleder 905 91 173 905 91 173
Spesial- fysioterapeut 977 49 174 977 49 174
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386 970 18 386
Kreftsjukepleier 917 73 189 917 73 189
Ergoterapeut 941 36 587
Ergoterapeut 906 74 182
481 97 906
901 63 900
Tildelingskontoret 976 29 598 976 29 598
Spesialsjukepleier
Konsulent
Kjøkensjef 481 39 737
Demenskontakt 482 99 570
482 02 864
482 11 564
61 24 42 20
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Sekretær
Sekretær
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialsjukepleiar
Marianne Einbu Nordgaard
917 75 310
482 76 572
Teamleder 481 93 084 481 93 084
Teamleder 917 66 711
LOS-kontakt 419 21 161 419 21 161
Legestudent
Kommuneoverlege
Kristine Stuedal
Tilkallingsvikar
Legevikar
Helsesjukepleiar 951 83 877 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

HTV

Ansatte i avdelingen HTV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
HTV Delta

Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 904 03 758 904 03 758
Økonomisjef 977 41 877 977 41 877
Ansatte
Helse-og utviklingssjef 906 68 712 906 68 712
Personalsjef 909 52 160 909 52 160
Kommunedirektør 918 09 935
Per Dag Hole
Kommunedirektør 918 09 935 918 09 935
Personvernombud 900 31 688 900 31 688
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab 900 95 301

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder 911 35 419
Skogbrukskonsulent 951 89 558 951 89 558
Kim Berget
Landbruksrådgiver
Landbruksrådgiver 469 50 339
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Leder Landbruk Lesja og Dovre 941 37 135
Kari Anette Slettahaug
Landbruksrådgiver 917 11 475
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab 900 95 301

Lesja kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lesja kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 918 54 275
Kyrkjeverje 918 52 144

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal 908 54 475
Barnevernskonsulent 476 17 988 476 17 988
Barnevernskonsulent 482 89 143 482 89 143
Barnevernkonsulent 970 24 374 970 24 374
Barnevernskonsulent 990 98 781 990 98 781
Fungerende tjenesteleder/Barnevernskonsulent 911 01 838 911 01 838
Marita Lindbom
Barnevernskonsulent 489 59 490
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 909 52 160 909 52 160
Konsulent Lønn- og personal 948 60 517
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialkonsulent Lønn og personal 948 36 877

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Prosjektleiar 992 47 915
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 76 026
Tjenesteleder

 

Ansatte
Ansatte 475 07 650
Bibliotekar
468 39 124
Ansatte 948 60 347
Jan Olav Thorsplass
Tjenesteleder barnehage
Flyktningkonsulent 909 46 277

Oppvekst og kultur - Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 481 79 889

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 909 47 244
Mariann Skotte

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877 977 41 877
Spesialkonsulent IKT 488 95 954 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Konsulent 948 30 871
Spesialkonsulent 941 45 215