Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Avdelingsleiar Lesja bygdemuseum 474 69 393

Klikk for stort bilde   

Brannsjef 996 93 817

Fellestenesten

Ansatte i avdelingen Fellestenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær, Fellestjenester 61 24 41 07
Åse Amundgård
Lærling IKT Servicefag
Kontorsjef for økonomi og personal 61 24 41 19
Liv Eva Gråsletten
Lærling IKT Servicefag
Sekretær Lønn- og personal 61 24 41 36
Lene Mariplass
IT-konsulent 61 24 41 99 488 95 954
Vigdis Kristin Nedregård
Konsulent Personal 61 24 41 15
Olaug Stavheim
Konsulent

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljørådgjevar 948 75 433
Sigurd Alme
Avdelingsingeniør teknisk 909 23 972
Sine Gustavsen
Avdelingsingeniør teknisk 61 24 41 25 907 90 374
Johan Lyftingsmo
Oppmålingskonsulent
Byggesaksbehandlar
Byggesakshandsamar 61 24 41 46
Elin Stavheim
Leder forvaltningsavdeling / planlegger 61 24 41 88
Marit Svanborg

Forvaltning - Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Sekretær 61 24 41 20
Merete Groven
Avdelingsingeniør teknisk 61 24 41 25 907 90 374
Johan Lyftingsmo
Vaktmester Lesja kulturhus og idrettshall 902 15 929
Vaktmester 977 52 365 977 52 365
Vaktmester Lesja skule 905 74 329
Avdelingsingeniør teknisk

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 49 018
910 01 421
Avdelingsleder, legekontoret
Jordmor
Fysioterapeut 468 13 934
Leiar Mijløarbeidartenesta
Leder psykiatrien 61 24 41 56 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleiar 970 18 386
Kjersti Åvangen Flittie
Avdelingssykepl. heimebaserte tjenester 61 24 42 10
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
Sekretær 61 24 41 50
482 99 570
482 02 864
482 11 564
917 64 926
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Leiar Lesja sjukeheim 917 74 314

Hovednummer/sentralbord på dagtid: 917 64 926

Vakta på kveldstid: 482 04 642

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Sekretær
Mary Mosenden
Avd.leder heimebasert 61 24 42 18
917 75 310
482 76 572
Fagleder
Avdelingsleder 469 49 018
Kommunelege II
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleiar
Ann Kristin Vorkinn

Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvaltning- og utviklingssjef 904 03 758
Rigmor Bøe
Økonomisjef 61 24 41 43 977 41 877
Helse- omsorgs- og folkehelsesjef 61 24 42 31 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Brit Holen
Kulturkonsulent 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Fagkonsulent Landbruk 61 24 41 14
Martin Vorkinn
Kommunedirektør

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksveileder - vikar 61 24 41 21
Harald Aulie
Landbruksrådgjevar 941 37 135
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 951 89 558
Kim Berget
61 24 41 27
Gunhild Fløttum
Landbruksveileder 61 24 41 11
Mats Heidsve
Fagkonsulent Landbruk 61 24 41 14
Martin Vorkinn

Lesja kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lesja kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Diakon i Lesja 916 54 018
Sokneprest 918 54 275
Kyrkjeverje 918 52 144

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal 908 54 475
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester 489 59 486
476 17 988
Barnevernskonsulent
Prosjekt Lesja kommune 970 24 374
Lise Kristine Killi
990 98 781
Barnevernskonsulent 948 81 999
Anne Matre
481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom Skotte
489 59 490
474 62 544

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Prosjektleiar 992 47 915
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 76 026
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245

Klikk for stort bilde 

Rektor Lesjaskog skule 475 07 650
Nina Anseth Furuheim
Inspektør Lesja skule 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 476 31 058
468 39 124
Oppvekstsjef 916 93 475
Erik Slettahaug
Rektor Lesja skule 948 60 347
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører
Mariann Skotte

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 24 41 43 977 41 877
Konsulent økonomi/personal
Ellen Tordhol
Konsulent økonomi/personal 61 24 41 35
Siv Torstad