Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Brannsjef 996 93 817

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleiar 941 77 540
Åse Amundgård
Konsulent fellestenester (fung. leder Fellestenestene) 61 24 41 20 469 43 244
Merete  Groven
Læring IKT servicefag 482 20 816
IT-konsulent 488 95 954
Vigdis Nedregård
Lærling IKT Servicefag 482 20 816
Konsulent sentralbord/eksepdisjon 61 24 41 08

Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 61 24 41 21 911 35 419
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 61 24 41 12 941 37 135
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 61 24 41 45 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 61 24 41 27 469 50 339
Gunhild Fløttum
Ingeniør 909 23 972
Sine Gustavsen
Byggesaksbehandlar 902 96 116
Kristin Hagen Hæreid
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 11 475
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 907 90 374
Johan  Lyftingsmo
Oppmålingskonsulent (vikar) 61 24 41 26 909 23 972
Ingeniør/byggesak 906 23 279
Elin Stavheim
Planleggar 911 61 458
Trond Stensby
Miljørådgjevar 61 24 41 88 948 75 433
Marit  Svanborg
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn

Forvaltning og utvikling - Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 907 90 374
Johan  Lyftingsmo
Vaktmester Lesja kulturhus og idrettshall 902 15 929
Vaktmester kommunehus og sjukeheim 977 52 365
Vaktmester Lesja skule 905 74 329

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 947 91 575

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Fysioterapeut 61 24 42 31 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleier 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 61 24 42 10
Ergoterapeut 61 24 42 24 941 36 587
HOF-sjef 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Leiar Lesja sjukeheim 61 24 42 12

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Mary Mosenden
Kjøkensjef Lesja sjukeheim 481 39 767
Spesialsjukepleiar, Prosjekt Skulehelsetjenesten 905 15 220
Marianne  Einbu Nordgaard
Leiar heimebaserte tenester 61 24 42 18
Fagleg leiar Skoglund 910 01 421
910 01 421
61 24 30 63
Leiar fysio- og ergoterapi 61 24 42 30 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleier 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal 908 54 475
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester 489 59 486
476 17 988
482 89 143
Sakshandsamar, cos- p rettleiar 970 24 374
Lise Kristine Killi
990 98 781
481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom
Sakashandsamar, PMTO-terapeut 948 81 999
Anne Matre
489 59 490
474 62 544

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 909 52 160
Liv Eva Gråsletten
Konsulent lønn 948 60 517
Lene Mariplass
Konsulent lønn 948 36 877
Olaug Stavheim

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877
Konsulent 941 45 215
Ellen Tordhol
Økonomimedarbeider 911 39 762
Konsulent 61 24 41 35 911 34 266
Siv Torstad

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245

Klikk for stort bilde 

Rektor Lesjaskog skule 61 24 42 61 475 07 650
Nina Anseth Furuheim
Inspektør Lesja skule 61 24 41 62 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Kulturkonsulent 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 61 24 42 69
Oppvekstsjef 916 93 475
Erik Slettahaug
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245
Torunn Stenrud Nilsen
Rektor Lesja skule 61 24 41 61 970 31 311
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 24 41 10 909 47 244
Mariann  Skotte

Rådmannsstaben

Ansatte i avdelingen Rådmannsstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877
Prosjektmedarbeider «På tur i Lesja» 913 51 703
Solveig Græsli
Flyktningkoordinator 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Rådmann 924 00 245