Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147
Avdelingsleiar Lesja bygdemuseum 474 69 393

Klikk for stort bilde   

Brannsjef 996 93 817

Fellestenesten

Ansatte i avdelingen Fellestenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleiar 941 77 540
Åse Amundgård
Personalsjef/leder fellestjenesten 909 52 160
Liv Eva Gråsletten
Læring IKT servicefag 482 20 816
Konsulent lønn 948 60 517
Lene Mariplass
IT-konsulent 488 95 954
Vigdis Nedregård
Konsulent lønn 948 36 877
Olaug Stavheim
Konsulent sentralbord/eksepdisjon 469 52 046

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljørådgjevar 948 75 433 948 75 433
Sigurd Vie Alme
Ingeniør/oppmåling 480 50 214
Sine Gustavsen
Oppmålingskonsulent (vikar) 909 23 972
Byggesaksbehandler 469 36 567
Ingeniør/byggesak 906 23 279
Elin Stavheim
Leder forvaltning 909 20 323
Marit  Svanborg

Forvaltning - Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Konsulent 469 43 244
Merete  Groven
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Vaktmester Lesja kulturhus og idrettshall 902 15 929
Vaktmester kommunehus og sjukeheim 977 52 365
Vaktmester Lesja skule 905 74 329
Leder/Driftsingeniør 992 59 367

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 49 018
910 01 421
Helse og rehabiliteringsleder 947 91 575

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 958 82 150
Fysioterapeut 468 13 934
Leiar Miljøarbeidartenesta i Lesja 905 91 173
Psykiatrisk sjukepleiar 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesjukepleier 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 481 89 041
Ergoterapeut 941 36 587
481 97 906
976 29 598
Konsulent sentralbord 917 64 926
482 99 570
482 02 864
482 11 564
917 64 926
Sentralbord Lesja sjukeheim
482 04 642
Leiar Lesja sjukeheim 917 74 314

Hovednummer/sentralbord på dagtid: 917 64 926

Vakta på kveldstid: 482 04 642

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar 61 24 42 00
Anne Mette Lusæter
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Hjelpepleiar 61 24 42 00
Mary Mosenden
Kjøkensjef Lesja sjukeheim 481 39 767
Leiar heimebaserte tenester 917 66 711
917 75 310
482 76 572
Fagleg leiar Skoglund 910 01 421
Leiar fysio- og ergoterapi 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesjukepleier 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

Kommunedirektørstaben

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef samfunnsplanlegging 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Økonomisjef 977 41 877
Helse- og utviklingssjef 906 68 712
Therese Gjersøe Hole
Personverneombud 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Kulturkonsulent 975 19 607
Sonja Gitte Mathisen
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn
Kommunedirektør 976 28 949

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 911 35 419
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 941 37 135
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 951 89 558
Kim Berget
Landbruksrådgjevar 469 50 339
Gunhild Fløttum
Leiar landbrukskontoret 917 11 475
Mats  Heidsve
Konsulent 900 95 301
Martin Vorkinn

Lesja kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lesja kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Diakon i Lesja 916 54 018
Sokneprest 918 54 275
Kyrkjeverje 918 52 144

Lesja og Dovre Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Felles beredskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdal 908 54 475
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester 489 59 486
476 17 988
482 89 143
Sakshandsamar, cos- p rettleiar 970 24 374
Lise Kristine Killi
990 98 781
Sakashandsamar, PMTO-terapeut 948 81 999
Anne Matre
481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom Skotte
489 59 490
474 62 544

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Prosjektleiar 992 47 915
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 76 026
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245

Klikk for stort bilde 

Rektor Lesjaskog skule 475 07 650
Nina Anseth Furuheim
Inspektør Lesja skule 948 65 183
Bibliotekleiar 475 19 720
Filialstyrar Lesjaskog bibliotek 476 31 058
468 39 124
Oppvekstsjef 916 93 475
Erik Slettahaug
Rektor Lesja skule 948 60 347
Jan Olav Thorsplass
Styrar Lesja barnehage 468 83 205

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 909 47 244
Mariann  Skotte

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 977 41 877
Konsulent 941 45 215
Ellen Tordhol
Økonomimedarbeider 911 39 762
Konsulent 911 34 266
Siv Torstad