Babysang i biblioteket

Babysang på biblioteket annankvar måndag kl. 11, oppstart 29.01. Diakonen i Lesja og Dovre leier samlingane. Velkome til  ei koseleg stund med sang og prat.

 

Påfølgjande datoar:

12.02.

(26.02. – vinterferien er litt usikker,  må avklarast noko meir)

12.03.