Nytt barnehageår - unngå smittsame sjukdomar

Les om dette på heimesidene til lokalmedisinsk senter.

NGLMS.no/ smittevern i barnehager og skoler