Renovasjon i Lesja

Tenesta blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR. Tenesta blir bestilt og betalt via kommunekassa, og ekstra sekkar bestillast same stad. Tenesta gjeld bustadeiendom og hytter.

Avgifter for renovasjon blir revidert ein gong pr år og har føljande satsar:

Renovasjon Antall sekkar Pris utan mva
Hytterenovasjon Kr 609
Boligrenovasjon 24 Kr 1 961
Boligrenovasjon 36 Kr 2 201
Boligrenovasjon 48 Kr 2 539
Kjøp av ekstra sekkar Rull med 12 sekk Kr 381

 

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30