Kommuneplan for Lesja

"Lesja skal være et produktivt og livskraftig bygdesamfunn og reisemål med internasjonale attraksjoner"
Overordna mål for kommunen er å opprettholde og styrke bosettingen, næringslivet og kompetansen i Lesja.
© Lesja kommuneplan 2007 - 2020

 
 

Kommuneplanen er samansett av to delar; samfunnsdelen og arealdelen.  Du finn desse via knappane på toppen av sida.

 
Samfunnsdelen er eit tekstdokument som trekkjer opp langsiktige utviklingstrekk og  -mål for kommunen i eit 20-års perspektiv.
 
Arealdelen skal følgje opp intensjonane frå samfunnsdelen, og består i hovedsak av eit plankart for kommunen med tilhøyrande bestemmelser.

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458
Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758