Kommuneplan for Lesja

"Lesja skal være et produktivt og livskraftig bygdesamfunn og reisemål med internasjonale attraksjoner"
Overordna mål for kommunen er å opprettholde og styrke bosettingen, næringslivet og kompetansen i Lesja.
© Lesja kommuneplan 2007 - 2020

 
 

Kommuneplanen er samansett av to delar; samfunnsdelen og arealdelen.  Du finn desse via knappane på toppen av sida.

 
Samfunnsdelen er eit tekstdokument som trekkjer opp langsiktige utviklingstrekk og  -mål for kommunen i eit 20-års perspektiv.
 
Arealdelen skal følgje opp intensjonane frå samfunnsdelen, og består i hovedsak av eit plankart for kommunen med tilhøyrande bestemmelser.

Lesja kommune har sett i gong arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Det er sett opp ein møteplan for involvering av grendefolk og næringsliv.

Opplegget på grendemøta vil vera:

  • Orientering om utviklingstrekk og utfordringar i Lesja.
  • Drøftingar og innspel frå salen.

For dei andre fagmøta vil det bli laga eigne faglege opplegg og invitasjonar.

Dato

Klokkeslett

Møte

Møteplass

06.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaskog

Lesjaskog skule

21.09.2017

08:00 - 12:00

Frokostmøte - næringsliv - ressursgruppe

?

21.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaverk

Solheim

04.10.2017

10:00 - 14:00

Folkehelseverkstad

Kommunehuset

04.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lora - Lyftingsmo

Lora grendehus

11.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Rånå - Bjorli,

også med invitasjon til hytteforeiningar

Bjorli samlingshus

18.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Bø - Kjøremsgrende

Joratunet

25.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Kyrkjebygde

Lesja kulturhus

01.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om landbruksplan, faglag m.fl

Kommunehuset

08.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om utmarksplan,

fjellstyre, viltlag, grunneigarlag m.fl

Kommunehuset

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458
Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758