Lesja kommune sin planstrategi

Kommunestyret i Lesja kommune vedtok 26.5.2016 planstrategien for kommunen for perioden 2016-2020.

Formålet med planstrategien er å klargjere kva planoppgaver kommunen bør starte opp, eller vidareføre for å leggje til rette for ei
ønska utvikling i kommunen. Nedanfor ligg planstrategien.

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Telefon 61 24 41 28
Mobil 911 61 458
Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758