Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og kloakk - Årsgebyr
Vatn og kloakk - Årsgebyr Kloakk, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) kr 156,-
Bolig med vassmålar
Bolig utan vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.179 Kr 1.590
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.590
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.962 Kr 2.685
Bolig med vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Hotell, pensjonat o l (alle skal ha vassmålar)
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
+ pr m3 forbruk Kr 9 Kr 20
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
+ pr m3 forbruk Kr 20
Bolig utan vassmålar
+ stipulert forbruk 140 m3 à kr 9 140 m3 à kr 20
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
+ stipulert forbruk 50 m3 à kr 9 50 m3 à kr 20