Oppmåling

Oppmåligsforretning er påkravdt ved føljande sakstype:

  • Frådeling (oppretting av grunneigedom, festegrunn, anleggseigedom)
  • Arealoverføring
  • Klarlegging av eksisterande grenser

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør
Telefon 61 24 41 26
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30