Grensejustering

1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
Gebyr for grensejustering i medhold til matrikkellova
Areal frå 0 - 250 m² 4,2 Kr 3809
Areal frå 251 - 500 m² 7 Kr 6349
1.3.2 Anleggseigedom Gebyr for arbeid etter Lov om eigedomsregistrering (i medhald av § 32 i lova, § 16 i forskriftene) og Lov om eigarseksjonar (i medhald av § 7). Grunngebyr G er fastsett til kr 907,-
Tiltak G Å betale
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m²
Volum frå 0 - 250 m³ 5,8 Kr 5261
Volum frå 251 - 1000 m³ 8,3 Kr 7528

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør
Telefon 61 24 41 26
Mobil 909 23 972