Andre sakstyper

Ved føljande sakstyper kan du ta kontakt kommunen for rettleiing:

  • Avtale om eksisterande grense
  • Frådeling av ny anleggseigedom
  • Oppretting av nytt jordsameige
  • Registrering av uregistrert jordsameige  
  • Registrering av umatrikulert grunneigedom /festegrunn
  • Fastsetjing av samla fast eigedom

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør
Telefon 61 24 41 26
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30