Rovvilt og utmark

Rovdyrobservasjonar skal meldast til SNO så raskt som råd.

Kontaktpersonar i SNO er:

Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733

Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

Atle Erik Berget, tlf 958 08 848

Jon Nørstebø, tlf 915 16 679

Kari Svendsgard, tlf 918 35 424

Asgeir Myhrmoen, tlf 959 34 828

Anders Svare, tlf 950 54 251 (Berre Lesja)

Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27