Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

Frå denne sida kjem du vidare til tenester du får hjelp med på landbrukskontoret. 

Besøk av Innovasjon Norge

Måndag 12.juni var Innovasjon Norge ved hovedsaksbehandlar på landbruk, Syver Aasberg, på dagstur til Lesja og Dovre. Dagen vart utnytta til å feire Innovasjon Norge sin støtte til landbruket i Lesja og Dovre dei siste 2 åra og til å besøke nye planlagte prosjekt.

Etter at vekstsesongen no er i gang er det fleire gardbrukarar som melder om at vinteren har øydelagt mykje engareal.

Jordbruksforetak kan gjevast erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 44 11
Mobil 917 33 693

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30

Adresse

  • Besøksadresse
    Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
  • Kommunenummer 0512
  • Organisasjonsnummer 964 949 204
  • Bankkontonummer 2081 19 00142