Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

Frå denne sida kjem du vidare til tenester du får hjelp med på landbrukskontoret. 

Eigarar av jordbruksareal som ikkje driv jorda sjølv og som ikkje har skriftleg jordleiekontrakt med leietakar må levere slik avtale til kommunen for godkjenning innan 01.04.2017. Dette i medhald av Jordloven.

 

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 33 693

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30

Adresse

  • Besøksadresse
    Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
  • Kommunenummer 0512
  • Organisasjonsnummer 964 949 204
  • Bankkontonummer 2081 19 00142