Felles landbruksforvalting for Lesja og Dovre

Frå denne sida kjem du vidare til tenester du får hjelp med på landbrukskontoret. 

Etter at vekstsesongen no er i gang er det fleire gardbrukarar som melder om at vinteren har øydelagt mykje engareal.

Jordbruksforetak kan gjevast erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Kontakt

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon 61 24 41 23
Mobil 904 03 758

 

 

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 44 11
Mobil 917 33 693

Opningstider

Alle kvardagar frå 08:00 til 15:30

Adresse

  • Besøksadresse
    Jakup B. Klukstadsveg 32, 2665 Lesja
  • Kommunenummer 0512
  • Organisasjonsnummer 964 949 204
  • Bankkontonummer 2081 19 00142