Lag og organisasjonar i Lesja

Lesja fallskjermklubb - Klikk for stort bildeLesja fallskjermklubb Henning Dahlen Her vil det etter kvart bli ein oversikt over alle lag og foreninger i Lesja.

Løysinga er dessverre ikkje heilt klar frå leverandøren enno. Vi legg ut melding på heimeside og facebookkanalane når det er klart for lag og foreningar å legge inn arrangement sjølv.

Når du har registrert brukar på din organisasjon, kan laget sjølv legge ut sine arrangement i kalendaren og registrere/oppdatere informasjon om laget i oversikten. Det er berre dei som har registrert seg som kjem opp i oversikten.

Inntil dette fungerer som det skal, ber vi om at informasjon om arrangement blir sendt til web@lesja.kommune.no

 

Det er svært viktig at informasjonen er oppdatert til dømes med ny leiar, nytt kontonummer eller andre endringar, både for søknader og utbetaling av ulike tilskott de kan søke på.

Medan de ventar på at registreringsløysinga kan de registrere slik informasjon om laget i Foreningsregisteret vårt som ligg under Kultur, idrett og fritid i skjemaløysinga vår.

 

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.