Lesja og Dovre kulturskule

Det er felles kulturskule for Lesja og Dovre kommuner. Administrasjon og opptak er lagt til Dovre kommune. 

Ein nyttar felles elektronisk søknadsskjema, men undervisning og øvingsstad er delt mellom dei to kommunene. Søknadsfristen vert kunngjort på heimesidene og på facebook, i tillegg til brosjyre som delast ut i veke 14. 

SØKNADSFRIST  1.mai 2018

 

Trenger ein hjelp med søknaden ta kontakt, tlf. 61242250

De som allereie er elevar ved kulturskolen behøver ikkje søke. De elever som ikkje ynskjer å halde fram hausten 2018, må seie opp plassen innan 1. mai.

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414