Nyheter og ting på gang

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.

Vi arbeider for å sikre eit heilheitleg kulturtilbod for  innbyggarane i Lesja - med fokus på barn og unge. Vårt hovudmål: "Kulturen og kulturarven i Lesja har ein eigenverdi som vi skal ta vare på og utvikle – men samtidig kunne utfordre gjennom møte med andre kunst- og kulturuttrykk."

 

Bjørg Nordset

 

Livsløpsstyret bestemte i møte 20. november at Lesja kommune sin kulturpris for 2017 tildeles Bjørg Nordset. Kulturprisutdelinga vil foregå i Lesja kulturhus laurdag den 13. januar kl. 16.00. Det kjem meir informasjon om programmet på nyåret.

KORPS Silje og Emil

Lesja kulturhus, laurdag 18. november kl. 19.00

Henrik Alpers

Lesja kulturhus tirsdag 31. oktober, kl. 19.00.

Gratis inngang.

Lesja Dovre sykleklubb inviterer i anledning sitt 10 - års jubileum:

 

Plakat (PDF, 2 MB)