LOGO BYGDEKINO

 

 

 

 

 

 

 

Det er kulturkonsulenten som er kontakt for Bygdekinoen i Lesja