Kultur og fritid

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor. Vi arbeider for å sikre eit heilheitleg kulturtilbod for  innbyggarane i Lesja - med fokus på barn og unge. Vårt hovudmål: "Kulturen og kulturarven i Lesja har ein eigenverdi som vi skal ta vare på og utvikle – men samtidig kunne utfordre gjennom møte med andre kunst- og kulturuttrykk."

 

Publisert av Sonja Mathisen. Ansvarleg Sonja Gitte Mathisen. Sist endra 03.09.2015
Publisert 15.03.2017
Teater Innlandet - Dikterhøvdingen.jpg

 

 

 

 

 

Dikterhøvdingen: onsdag 3. mai kl. 19:30 i Lesja kulturhus

Lokal arrangør: Kjøremgrenda musikkforening

 

Skogsmatrosen: laurdag 20. mai kl. 19:00 i Lesja kulturhus

Lokal arrangør: Lesja Folkeakademi

Publisert 14.03.2017
Pengebilde.png

 

 

Det blei i 2010 vedteke nye retningsliner for tildeling av dei ordinære kulturmidlane. Ei av endringane var at fordelinga no skjer kvart tredje år. Det betyr at summen foreininga di fekk tilsegn om i 2016 og vil gjelde for 2017 og 2018. Rådmannen krev altså ingen ny søknad for 2017 og 2018 – men årsmelding og rekneskap må sendast innan 15. april kvart av desse åra, for å få utbetalt tilskot.

Det er viktig å merke seg at same beløp vil bli utbetalt den gjeldande treårsperiode på grunnlag av vedtatt budsjettramme for inneverande år. Det er og viktig å merke seg at 10 % av den samla summen innanfor den enkelte kategori vil bli avsett til nyetablerte lag og organisasjonar.

Lag og foreininger etablert siste året, kan søke kulturmidlar innan 15. april 2017. Søknadsskjema.

Finst det ingen søknadar frå nyoppretta lag, vil midlane fordeles som vedtatt.

For at dykkar foreining skal få utbetalt kulturmidlane for 2017, må altså årsmelding og rekneskap være innsendt til kommunen innan den 15. april 2017.

 

Sendast til: postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, PB 53, 2665 Lesja

Publisert 08.03.2017
Skigard. Benedikte Skarvik.jpg

 

 I år er det 30 år sidan det første bindet i bygdebok for Lesja vart lansert. Før jul vedtok livsløpsstyret å utarbeide eit forprosjekt for å sjå på moglegheitene for oppdatering av bygdebøkene.

Publisert 06.03.2017
Oppland Idrettskrets.png

Invitasjon til temamøte berekna på trenarar, leiarar, føresette og alle andre som har interesse av barne- og ungdomsidrett.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Sonja Gitte Mathisen

Kulturkonsulent
 
61 24 41 42
 
975 19 607
 
Send epost

Erik Slettahaug

Oppvekst- og kultursjef
 
61 24 41 18
 
Send epost
Bibliotek (1)
 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering