Høyring - Utbyggingsavtale for reguleringsplan Systerenga 2

Lesja kommunestyre har i sak 62/17 den 12.10.2017 vedteke utbyggingsavtalene med Bjorli Eiendom AS og Christie Eiendom AS som føreslege vedrørande Reguleringsplan for Systerenga 2 (planID 05120143), dette i følgje PBL §17-4. Utbyggingsavtala vert lagt ut til høyring.

Sjå plandokumenta her:

 

Eventuelle merknader sendas innan 11.12.2017 til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no. Dokumenta for høyringane kan lastas ned her, eller du kan få det tilsendt ved forespørsel.

For spørsmål ta kontakt med plan- og miljørådgjevar Marit Svanborg , marit.svanborg@lesja.kommune.no , 612 44 188

Rådmannen

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88