Høyring - Søknad om konsesjon for oppal av hjort

Eigarane av gnr 65 bnr 9 i Lesja søkjer konsesjon for oppal av hjort.  Partar i saka har høve til å koma med uttale til søknaden. 

Høyringsfrist: 15.10.2017.

Kontakt

Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21