Høyring - Reguleringsplan Bjorlitunet (planID 0512149)

Lesja kommune har i forvaltningsstyre 10.10.2017 i sak 63/17 vedteke å leggje ut reguleringsplan Bjorlitunet (planID 0512149) til offentleg ettersyn i følgje plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12- 10 og 12-11.

Sjå plandokumenta her:

 

Eventuelle merknader sendast innan 11.12.2017 til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no. Dokumenta for høyringane kan lastas ned frå www.lesja.kommune.no, eller du kan få det tilsendt ved forespørsel. Spørsmål om høyringa kan rettas til plan- og miljørådgjevar Marit Svanborg, marit.svanborg@lesja.kommune.no tlf. 612 44 188

Rådmannen

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88