Høyring - endringar av beverforskrift - forlenga jakttid 15 dagar

Forvaltningsstyret i Lesja har vedteke å sende endringar av lokal forskrift for bever (Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lesja kommune, Oppland) ut på høyring. Endringa i forskrifta inneber ei utvida jakttidsramme med 15 dager, til 15.mai.

 

Uttale sendas til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja innan 31.januar 2018.

Kontakt

Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88