Høyringar

Høyringar - Klikk for stort bilete Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Forvaltningsstyret i Lesja har vedteke å sende endringar av lokal forskrift for bever (Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lesja kommune, Oppland) ut på høyring. Endringa i forskrifta inneber ei utvida jakttidsramme med 15 dager, til 15.mai.

 

Uttale sendas til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja innan 31.januar 2018.