Høyringar

Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

figur1

Lesja kommune melder med heimel i plan- og bygningslova § 12-8, jf. § 12-3 oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Borgaløkken, gnr. 125 bnr. 35 m.fl.

Planområdet er vist i figuren.

Frist for å uttale seg blir sett til 24.08.18.