Høyringar

Høyringar - Klikk for stort bilde Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Kommunestyret i Lesja har i møte den 14.03.2018 vedteke å legge utbyggingsavtale for Bjorlitunet ut på høyring.

Høyringsfrist er 27.04.2018

Uttale sender du til postmottak@lesja.kommune.no / Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.