Prisar

Lage liste og sette inn her:

Prisoversikt for dei vanligaste tenestene.

Gjeld 1.juli 2016- 30.juni 2018.

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført frå 1.juni 2010. Tak for frikort 2017 er kr. 2205,-.

Eigendelar:

Konsultasjon hjå allmennlege 152,-

Konsultasjon hjå spesialist 201,-

Konsultasjon hjå turnuskandidat 152,-

Enkel pasientkontakt/ blodprøve 108,-

Anna:

Utstyr og materiale som ikkje omfattast av frikortordninga må betalast av pasienten

Utskrift av journal 85,-

Medisinsk forbruksmateriell som bandasjer, utstyr ved gynekologiske undersøkingar etc blir belasta pasienten, sjølv om pasienten har frikort.

Takster attestar

(I tillegg kommer konsultasjonstakst hvis du ikke har frikort)

Førerkort over 75 år: 280,-

Førerkort under 75 år: 375,-

Fosterhjem/adopsjon: 200,-

Politiskole:  650,-

Luftfart/fallskjermhoppere: 800,- kr

Vi har bankkort-terminal.