Legekontoret har fått ny influensavaksine

Illustrasjonsbilde_smitte - Klikk for stort bilde Vaksinen kostar 120 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 174 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61244200 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Følgande personar har auka risiko for influensasykdom, og vert difor tilrådd å ta influensavaksine:

 • Alle frå og med fylde 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12 svangerskapsuke (Gravide i 1.trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksine)
 • Born og vaksne med:
   
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte/karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein helserisiko

 

I tillegg tilrår vi influensavaksine til følgjande målgrupper, primært for å beskytte andre

 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar
 • svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar