Støttekontakt/fritidskontakt

Oversettes

En støttekontakt er en voksen person som er sammen med og gjør ulike aktiviteter sammen med barn et fast antall timer per uke.

Støttekontaktens oppgave er å gi barnet støtte slik at det kan mestre ulike oppgaver og situasjoner bedre, og får mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. En støttekontakt kan være det barnet trenger for å kunne delta i en fast fritidsaktivitet.

For å kunne bli støttekontakt kreves at du har en avklart livssituasjon, er stabil og pålitelig og kan binde deg for en periode. Støttekontakten må være trygg på seg selv, ha overskudd, evne til samarbeid og kunne sette grenser. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når barneverntjenesten skal finne rett støttekontakt til et bestemt barn.

Før oppdragsavtale kan inngås må støttekontakten fremlegge politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder gammel. Politiattest søkes om elektronisk på www.politi.no

Målsettingen med støttekontaktoppdraget vil variere fra bruker til bruker, men det er viktig at støttekontakten følger målsettingen som er satt i sitt arbeid.