Råd og rettleiing

Oversettes

Tiltak som råd og veiledning kan bidra til å etablere et bedre samspill og gode relasjoner mellom barn og voksne. Ved å gi råd og veiledning til foreldre / foresatte ønskes det å endre barnets livssituasjon for å forbedre oppvekstforholdene i hjemmet, samt å styrke foreldrene i foreldrerollen.