Barnevernet

Bilde framside BV - Klikk for stort bilde Korleis kome i kontakt med oss?

Barnevernkontoret er bemanna alle kvardagar kl 08:00 - 15:30.

Alle kommuner i Noreg har ei barnevernteneste, mange har og ei barnevernvakt. Lesja kommune arbeider med å få på plass ei barnevernvakt saman med dei andre kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Ta kontakt dersom du sjølv er utsett for, eller kjenner til at barn og unge vert utsett for: 

  • vald eller er vitne til vald
  • seksuelle overgrep
  • høgt konfliktnivå mellom foreldre
  • foreldre som rusar seg med alkohol og/eller narkotika
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlesting
  • tvangsgifte

Kontakt

Marita Lindbom
Leiar barneverntenesta, sakshandsamar og cos-p rettleiar
Telefon 481 43 209
Mobil 911 01 838
Anne Matre
Sakashandsamar, PMTO-terapeut
Telefon 948 81 999
Lise Kristine Killi
Sakshandsamar, cos- p rettleiar
Telefon 970 24 374