Frådeling av eigedom

Ynskjer du å dele frå ein ny grunneigedom eller feste bort delar av ein eigedom for meir enn 10 år, må du søke kommunen om delingsløyve. (Pbl §20-1 m)

 

Matrikkelloven og Plan- og bygningsloven set krav til søknaden som må fremjast skriftleg på fastlagt skjema som du finn i høgre margen.

 

Søknaden blir vurdert opp mot gjeldande planer, plan- og bygningslov, jordlov, veglov og forurensningslov

Er søknaden i strid med gjeldande planer, kan det søkast om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krev grunngjeve søknad.

 

Etter at delingsløyve er gieve blir det halde oppmålingsforretning der grensene for den nye eigedommen (matrikkelenheten) blir merka og målt inn og deretter lagt inn i matrikkelen (matrikkelført). Matrikkelloven set krav til gjennomføringa av oppmålingsforretninga.

 

Pris

Gebyrregulativ for Lesja kommune (PDF, 206 kB)

 

Kart

Du kan få fram kart og søke på aktuell eiendom ved å klikke her.


Saksbehandlingstid
For kart- og delingsforretninger vil saksbehandlingstida variere med innhaldet i saka og etter årstid og saksmengde. Dersom uttale/løyve må innhentast frå annan myndigheit (eks.fylkesmannen) vil dette ha betydning for behandlingstida (for eksempel ved dispensasjonssaker).

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Martin Vorkinn. Ansvarleg Ola Erik Mølmen. Sist endra 03.03.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Avdelingsingeniør
 
61 24 41 26
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering