Nyhendebrev frå rådmannen (Rådmannens hjørne)

Willy Sægrov For å bli enno betre på innovasjon og levering av gode tenester, jobbar no Rådmannen og sektorleiarane med leiarutvikling. Det er viktig å vedkjenne at ein alltid kan ha noko å lære. Framover vil leiargruppa fokusere på å jobbe samla mot vår felles arbeidsvisjon «Levande Lesja». Utvikling er, og vil framleis vere, prioritert av Rådmannen, både innan tenester og næring. Vi skal hente inn idear i neste nyhendebrev (Idebank).

Nyhendebrev