Ope møte om NATO-øvinga august - desember

NATOØVELSEN TRIDENT JUNCTURE 2018                                                  

INVITASJON TIL FOLKEMØTE TIRSDAG 29.MAI KL. 19.00

Kommunene Dovre og Lesja, Heimevernet og Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte om militærøvelsen på Heimevernskolen på Dombås tirsdag 29. mai kl. 19:00.

Norge er i år vertsnasjon for NATO øvelsen. Ca. 35 000 soldater fra 31 land kommer til landet.  2000 av disse skal oppholde seg i Lesja og Dovre.  De første soldatene kommer allerede i midten av august og blir til desember. Soldatene vil være godt synlig i nærmiljøet i perioden.

Kommunene, landbrukskontoret, Statens Vegvesen, Mattilsynet, Fylkesmannen og lensmann er blant de som vil gi informasjon om øvelsen.

Tema for møtet blir:

  • Orientering fra sjef for HV -05 om militær aktivitet i kommunen 
  • Erstatningsordninger på eventuell skade på privat eiendom
  • Trafikksikkerhet på E136 og E6
  • Hvor innbyggerne finner informasjon om øvelsen

 

Hensikten med møtet er at innbyggerne i Lesja og Dovre blir informert om øvelsen og kan komme med sine spørsmål