NATO-øvinga 2018
20180502tk_I8669

Det kan bli relativt stor militær aktivitet etter E6 og E136 18.6. til 22.6. Grunnen er at NATO driv planlegging av den store øvinga Trident Juncture.  Informasjon om dette finn du på forsvaret sine sider

NATOØVELSEN TRIDENT JUNCTURE 2018                                                  

INVITASJON TIL FOLKEMØTE TIRSDAG 29.MAI KL. 19.00

Kommunene Dovre og Lesja, Heimevernet og Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte om militærøvelsen på Heimevernskolen på Dombås tirsdag 29. mai kl. 19:00.

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.