Søke jobb i Lesja kommune?

Kommunejobb_illustrasjon - Klikk for stort bilete Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Ledig fast 32% stilling som helsefagarbeidar frå snarast råd. Søknadsfrist er sett til 20. juli.

Ledig 50% stilling som prosjektmedarbeidar i eit 3-årig prosjekt (15.08.2017-15.08.2020). Søknadsfrist er sett til 31. juli.

Det er ledig 100% vikarstilling som rettleiar ved NAV Lesja. Søknadsfrist er sett til 31.07.2017