Søke jobb i Lesja kommune?

Kommunejobb_illustrasjon - Klikk for stort bilete Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Lærer

Lesja skule har ledig vikariat som lærar i 65% stilling frå nyttår og ut skuleåret.

NB! Søknadsfrist er forlenga til 25. november 2017.

 

 

Prosjektstilling i 80% stilling frå snarast råd. Prosjektperioda er i første omgang i eitt år, men kan bli forlenga med eitt år. Søknadsfrist er sett til 20. november.