Søke jobb i Lesja kommune?

Kommunejobb_illustrasjon - Klikk for stort bilde Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Ledig 89% (netto) stilling ved Lesja skule for assistent som nyttar norsk og somali, frå 1. august 2018 til 31. juli 2019. Søknadsfrist er sett til 1. mai 2018.

Ved det nyetablerte innkjøpskontoret i Nord-Gudbrandsdalen er det ledig 100 % fast stilling som innkjøpskonsulent. Søknadsfrist er sett til 3. mai 2018

Innan helse, omsorg og folkehelse, er det behov for sommarvikarar innan følgjande avdelingar (søkjarane må ha fylt 18 år på tilsettingstidspunktet). Søknadsfrist 1. april 2018.