Ansattoversikt


Ekstern kontakt

Ansatte i avdelingen Ekstern kontakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 924 83 147

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleiar 61 24 41 07
Åse Amundgård
Leiar fellestenester 61 24 41 22
Liv Engen
Konsulent fellestenester 61 24 41 20
Merete  Groven
Lærling IKT-servicefag 61 24 41 51 482 20 816
IT-konsulent 61 24 41 99 488 95 954
Vigdis Nedregård
Lærling IKT Servicefag 482 20 816
Konsulent - Sentralbord 61 24 41 00
Monica Øvstedal

Forvaltning og utvikling

Ansatte i avdelingen Forvaltning og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruksrådgjevar 61 24 41 21
Harald  Aulie
Landbruksrådgjevar 61 24 41 12
Kari Anette Austvik
Skogbrukskonsulent 61 24 41 45 951 89 558
Kim Berget
Forvaltning- og utviklingssjef 61 24 41 23 904 03 758

 

 

Rigmor Bøe
Landbruksrådgjevar 61 24 41 27
Gunhild Fløttum
Ingeniør 61 24 41 26 909 23 972
Sine Gustavsen
Landbruksrådgjevar 61 24 41 11 917 33 693
Mats  Heidsve
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 61 24 41 25 907 90 374
Johan  Lyftingsmo
Ingeniør/byggesak 61 24 41 46 906 23 279
Elin Stavheim
Planleggar 61 24 41 28 911 61 458
Trond Stensby
Ingeniør/byggesak 61 24 41 06
Jørn Svanborg
Miljørådgjevar 61 24 41 88
Marit  Svanborg
Konsulent 61 24 41 14 900 95 301
Martin Vorkinn

Forvaltning og utvikling - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør/byggesak 61 24 41 46 906 23 279
Elin Stavheim
Ingeniør/byggesak 61 24 41 06
Jørn Svanborg

Forvaltning og utvikling - Drift og vedlikehald

Ansatte i avdelingen Drift og vedlikehald
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 44 100
Kommunalteknisk vakt
Arbeidsleiar drift- og vedlikehald 476 19 138
Leiar drift/vedlikehald 61 24 41 25 907 90 374
Johan  Lyftingsmo

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse og rehabiliteringsleder 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Fysioterapeut 61 24 42 31 468 13 934
Psykiatrisk sjukepleiar 61 24 41 56 918 86 459
Liv Enstad
Kreftkoordinator 61 24 42 01 917 73 189
Lene-Mari  Fjeld-Gilberg
Helsesøster 61 24 42 09 970 18 386
Kjersti Aavangen Flittie
Avdelingssjukepleiar 61 24 42 10
Ergoterapeut 61 24 42 24 941 36 587
Kommunelege I
Anton Hole
HOF-sjef 61 24 41 09 906 68 172
Therese Gjersøe Hole
Leder NAV Lesja 55 55 33 33
Elin Randi Johnson
Sakshandsamar, cos- p rettleiar 970 24 374
Lise Kristine Killi
Leiar Skoglund/Bekkefaret 986 85 668
Leiar barneverntenesta, sakshandsamar og cos-p rettleiar 481 43 209 911 01 838
Marita Lindbom
Leiar Lesja sjukeheim 61 24 42 12

Hovednummer på dagtid: 61 24 42 20, vakta på kveldstid: 61 24 42 29

 

Hilde Lislien
Sjukepleiar
Anne Mette Lusæter
Sakashandsamar, PMTO-terapeut 948 81 999
Anne Matre
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Mary Mosenden
Leiar heimebaserte tenester 61 24 42 18
Jordmor 61 24 42 08 958 82 150
Henny Skarphol
61 24 30 63
Kommunelege II
Kristine Stuedal
Leiar fysio- og ergoterapi 61 24 42 30 977 49 174
Josè (Johanna) van der Meer
Helsesøster 61 24 42 01 951 83 877
Ann Kristin Vorkinn

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 61 24 41 19
Liv Eva Gråsletten
Konsulent lønn 61 24 41 36
Lene Mariplass
Konsulent lønn 61 24 41 15
Olaug Stavheim

Næringsarbeid

Ansatte i avdelingen Næringsarbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleiar, Nordveggen AS 950 54 693
Ane Marthe Almås Hammerø
Dagleg leiar Nordveggen AS 988 83 816
Solveig Brøste Sletta

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
916 93 475
Erik Slettahaug

Ordføraren

Ansatte i avdelingen Ordføraren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 24 41 10 909 47 244
Mariann  Skotte

Rådmannsstaben

Ansatte i avdelingen Rådmannsstaben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vikariat - Prosjektmedarbeider «På tur i Lesja»
Permisjon - Prosjektmedarbeider «På tur i Lesja» 913 51 703
Solveig Græsli
Flyktningkoordinator 900 31 688 900 31 688
Brit Holen
Flyktningkoordinator 61 24 41 57 976 29 598
Silje Slettahaug
Rådmann 61 24 41 13 907 15 213
Willy Sægrov

Økonomiavdeling

Ansatte i avdelingen Økonomiavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 24 41 43
Konsulent/skatteinnkrevar 61 24 41 31
David Hoey
Konsulent 61 24 41 30
Ellen Tordhol
Konsulent 61 24 41 35
Siv Torstad