Administrativ organisering av helse, omsorg og folkehelse (HOF) i Lesja

HOF-administrasjon Leiarar innan Helse, omsorg og folkehelse.
Tittel Navn Epost Mobil Telefon
HOF-sjef Therese Gjersøe Hole therese.hole@lesja.kommune.no 90668712 61244109
Helse og rehabiliteringsleder Marita Aaheim marita.aaheim@lesja.kommune.no 61244207
Leiar Lesja sjukeheim Hilde Lislien hilde.lislien@lesja.kommune.no 61244212
Leiar heimebasert omsorg Marit Nyløkken marit.nylokken@lesja.kommune.no 61244218
Leiar barnevern Marita Lindbom marita.lindbom@lesja.kommune.no
Leiar NAV Lesja Ketil Størseth ketil.storseth@nav.no
Leiar Skoglund/Bekkafaret Jostein Larshus jostein.larshus@lesja.kommune.no

 

Kontakt

Therese Gjersøe Hole
HOF-sjef
Telefon 61 24 41 09
Mobil 906 68 172