Oversikt over tilsette


Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lesjaskog skule 61 24 41 61
Nina Anseth Furuheim
Bibliotekleiar 475 19 720
Kulturkonsulent 61 24 41 42
Sonja Gitte Mathisen
Filialstyrar 61 24 42 69
Styrar Kyrkjebygda barnehage 468 83 205
Elin Riise Nilsen
916 93 475
Erik Slettahaug
61 24 41 18
Anne Slettum
Styrar Lesjaskog barnehage 916 96 245
Torunn Stenrud Nilsen
Rektor Lesja skule 61 24 41 61 970 31 311
Jan Olav Thorsplass
468 83 205