Uttak av torv - søknadsfrist 1. mai

På grunn av at det både i Lesja og Dovre er kvoterte areal for årlege uttak av torv vil vi oppmode til å  søke om uttak i 2017 innan 1. mai. I høgre margen finn du retningslinene for torvuttak i Lesja og Dovre. 

Torvuttak på dyrka mark blir rekna som omdisponering i høve til jordlova § 9. Midlertidig omdisponering av dyrka mark til torvuttak krever difor løyve i samsvar med jordlova § 1 og 9. Søkjar skal sende skriftleg søknad om samtykke til omdisponering av jordbruksareal til kommunen.

Søknaden skal innehalde:

 •  Kart som beskriv område for torvuttak.
 •  Ferske jordprøveanalyser frå det aktuelle området teke av fagleg instans slik som  til dømes Norsk Landbruksrådgiving. Moldinnhaldet må minimum halde kvalitetenmoldklasse 3/moldrik (4,5-12,5 % mold).
 •  Dokumentasjon på tilstrekkeleg mengde husdyrgjødsel frå eigen produksjon eller skriftleg avtale på kjøp av husdyrgjødsel frå brukar innan rimeleg avstand frå arealet som det skal takast torv frå.

 

Publisert av Martin Vorkinn. Sist endra 11.04.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Harald Aulie

Landbruksrådgjevar
 
61244121
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 24 41 00
 • FaksBilde 61 24 41 04
 • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
 • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
 • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering