Publisering av postlister - feilen er retta

Grunna systembrist i sak- og arkivsystemet vi nyttar, måtte vi tidlegare denne veka stenge tilgang til dokument i innsynsløysinga vår. 

Feilen er no funnen og retta, slik at dokumenta på ny kan søkast opp i postlista vår.

Kontakt

Åse Amundgård
Arkivleiar
Telefon 61 24 41 07