Oppstart reguleringsplan - Borgaløkken

figur1 - Klikk for stort bilde Lesja kommune melder med heimel i plan- og bygningslova § 12-8, jf. § 12-3 oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Borgaløkken, gnr. 125 bnr. 35 m.fl.

Planområdet er vist i figuren.

Frist for å uttale seg blir sett til 24.08.18.