Ope møte om reguleringsplan Solsida - Bjorli. Endra tid og stad.

Statens vegvesen og Lesja kommune inviterer til ope møte om reguleringsplan for gang- og sykkelveg E136 Solsida - Bjorli. Merk! Ny møtestad og tidspunkt:

Bjorli samlingshus 25. september kl 17:00-19:00

 

På møtet ønsker Statens vegvesen å orientere om reguleringsplanen, og den som ønsker det, kan stille spørsmål og kome med innspel til planforslaget.