Offentleg ettersyn - Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Minner om høyringsfrist 14. desember.

 

Framlegg til økonomiplan og budsjett ligg på høyring til 14. desember. Du finn dokumenta under teksten.

Innspel kan rettast til Lesja kommune pr post, epost eller ved å nytte elektronisk skjema under teksten.

Papirutgåva ligg også tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset fram til fristen. 

Dokument:

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 61 24 41 43